Search
  • Martin

Slovenský pohár Dobšiná

22.august

Slovenský pohár v Dobšinej. Opäť ďaleká cesta a opäť rodinný výlet 9 miestnou dodávkou. Cesta plná zábavy by nebola tou pravou, pokiaľ by sme si na Budči nedali kávu. Počasie na jednotku so slniečkom. Trať náročne super. BB muži 8. miesto Patrik Plekanec a ďaľších šesť bodov do celkového hodnotenia. TRLB Peter Dobiáš 16. miesto. TRRB deti chlapci Tomáško Karas druhé miesto a ďaľších 25 bodov do celkového hodnotenia, Dievčatá Saška Kmeťková prvé miesto a 30 bodov, Sofka Dobiášová druhé miesto a 25 bodov. Alica Kmeťková za kadetku 4. miesto a 18 bodov. Za mužov som si ja vystrieľal druhé miesto a pripísal 25 bodov do môjho skóre.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Z dôvodu protipandemických opatrení sa posledné finálové kolo Slovenského pohára neuskutočnilo. Napriek tomu nám sedem kôl úplne stačilo na to, aby sme boli vyhodnotení. Celkovo sme skončili takto. B