Search
  • Martin

Súboj Titánov Bojnice

Updated: Jan 30, 2021

23.august

Hneď na druhý deň sa druhá časť klubu išla predviesť na súboj Titánov do Bojníc. Tam sa v TRLB senior muži predviedol Martin Macko a vyhral prvé miesto, TRRB deti chlapci patrilo prvé miesto Matúšovi Mackovi a tretie Jurkovi Krajčíkovi. Za kadetov TRRB bol na druhom mieste Matej Macko.


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Z dôvodu protipandemických opatrení sa posledné finálové kolo Slovenského pohára neuskutočnilo. Napriek tomu nám sedem kôl úplne stačilo na to, aby sme boli vyhodnotení. Celkovo sme skončili takto. B